heading
Home
Familiopstellingen
Wie ben ik
Mijn aanbod
Blog
Referenties
Testimonials Agenda
Contact
Mia in de media
Links
Copyright 2018
Constellations at work
Privacy

space


FAMILIEOPSTELLINGEN

Waarom voel ik me zo ongelukkig, terwijl ik alles heb? Waarom val ik op de verkeerde vrouwen, mannen?
Waarom neem ik teveel hooi op mijn vork?
Waarom heb ik steeds conflicten met
m'n zus, broer, partner, ouders?

Steeds weer terugkerende vragen en thema’s in werk en privé, en moeizaam verlopende (familie)relaties blijken meer dan eens hun oorsprong te vinden in het grote familieverband. Binnen een familie werken gebeurtenissen, die soms enkele generaties terug plaatsvonden, vaak indirect door.

In de beginopstelling wordt het onbewuste innerlijke beeld rond het thema van de persoon, die de opstelling doet, zichtbaar. Een of meer representanten nemen tijdens de opstelling andere posities in als gevolg van een innerlijke beweging of op uitnodiging van de begeleider.
De eindopstelling, een soort levende stamboom, wordt aangereikt als een nieuw beeld, dat de deelnemer, die de opstelling doet, kan verinnerlijken in plaats van het beeld van de beginopstelling.
Gedragsveranderingen in het dagelijkse leven vinden kortere of langere tijd na de opstelling plaats zonder dat iemand daar bewust iets voor hoeft te doen.


volgende
pagina>>