heading
Home
Familiopstellingen
Wie ben ik
Mijn aanbod
Blog
Referenties
Testimonials Agenda
Contact
Mia in de media
Links
Copyright ©2015
space


BLOG

5 transformatie-opstelling

De Oosterse filosofie heeft de aanname, dat alle processen op aarde bestaan uit de 5 transformaties Hout, Vuur, Aarde, Metaal, Water. Zoals de seizoenen geleidelijk in elkaar overgaan, zo zijn de 5 elementen ook geen statische gegevenheden. Dit bracht mij op het idee dat wij als mensen dan ook uit deze 5 transformaties bestaan. Ik heb dit concept al jaren geleden ontwikkeld tot een nieuwe vorm van opstellen, waar ik regelmatig mee werk.

5 transformatiesHout (archetype de Pionier) staat voor geboorte en explosieve groei, creatie / creativiteit in ruime zin, het vermogen om de toekomst in de wereld met hoop en opwinding tegemoet te zien, de bewustwording van jezelf als individu, het ontwikkelen van zelfbewustzijn, gebaseerd op innerlijke kennis en persoonlijke waarheden, individuatie, het ontdekken wie je bent, en de afbakening t.o.v. anderen. 

Vuur (archetype de Tovenaar) staat voor actie, transformatie, samensmelting, hartstocht, gezonde vreugde. Connectie verenigt ons met andere wezens gebaseerd op individuatie, transcendentie verbindt ons met het goddelijke.

Aarde (archetype de Vredestichter) staat voor moeder en voedster van het leven, de matrix waarbinnen alles plaatsvindt, stabiliserende kracht, jezelf afstemmen op je eigen aanwezigheid, je zelf beschouwen als onderdeel van een universele familie, het opbouwen van een emotionele band door ervaringen te delen, waardoor je de ander echt leert kennen, wat tot liefde leidt.

Metaal (archetype de Alchemist) staat voor de zoektocht naar de essentie, reinigingsprocessen, oordeel, wijsheid die leidt tot leraarschap, leiderschap, puurheid en onschuld, alle scheidingen, rouw en verdriet die vastberadenheid opleveren.

Water (archetype de Filosoof) staat voor leven, dood, eeuwigheid, dood en (weder)geboorte, niet-handelen, geen vorm, heel-zijn, rust en herstel, door te dromen in verbinding komen met de kosmische geest, de bron van creativiteit, ruimte zonder grenzen, fantasie, innerlijke kracht, kracht van voorouders, vertrouwen op eigen innerlijke vermogens, collectiviteit.

Met deze vorm van opstellen kan een persoon een of meer van deze kwaliteiten weer, of voor het eerst, tot zijn/haar beschikking krijgen. Vaak zijn 1 of 2 elementen/transformaties heel eigen en bekend, is er vaak een grote onbekende, en zijn enkele “vervuild”.

<<< terug