heading
Home
Familiopstellingen
Wie ben ik
Mijn aanbod
Blog
Referenties
Testimonials Agenda
Contact
Mia in de media
Links
Copyright ę2016
space


BLOG

Trauma-opstelling

De trauma-opstelling is uitgedacht en ontwikkeld door Franz Ruppert.
De achterliggende idee is, dat, als een mens een gebeurtenis in zijn/haar leven als traumatisch ervaart, er zich een afgesplitst deel, een innerlijk trauma-deel vormt. Dit kan al beginnen in de baarmoeder, bij de geboorte, gedurende het leven.
Dit trauma-deel roept onvermijdelijk een overlevingsdeel op. Dit is een andere afsplitsing. Dit overlevingsdeel heeft als taak, om ervoor te zorgen dat het trauma naar de achtergrond schuift, en dat er niet meer zo iets verschrikkelijks gebeurt. Dit deel is altijd beperkend en inperkend.
Naast deze 2 afgesplitste delen hebben we ook een gezond, authentiek
ik.

Trauma-opstellingIn een trauma-opstelling worden representanten gekozen voor deze 3 innerlijke delen van jou. Gaande de opstelling ga je zelf in de opstelling, als jezelf.
In eerste instantie gaan we kijken hoe het met jouw innerlijke delen is. Soms kijken we hoe ze zich onderling verhouden, vaker blijkt al snel dat het belangrijk is om te zien hoe jijzelf je tot de verschillende delen verhoudt.
In de vele trauma-opstellingen die ik heb begeleid laten zich verschillende dynamieken zien.
Iemand kan helemaal ge´dentificeerd zijn met het trauma-deel, dan is hij/zij verweven met de pijn die hij/zij in de loop van het leven heeft opgelopen.
Een ander kan zich ge´dentificeerd hebben met het overlevingsmechanisme.
Vaak is het gezonde, authentieke ik onbekend voor de betreffende persoon.

Wat ik heb geobserveerd in deze vorm van opstellen, is dat de beweging naar heling is, dat het trauma-deel geaccepteerd wil worden als een deel van het levensverhaal van deze persoon, en het wil niet groter worden gemaakt dan het is.
Het overlevingsdeel heeft over het algemeen heel hard gewerkt om de persoon gaande te houden, en wil graag erkenning voor het uitvoeren van deze taak.
Soms is dit deel heel moe, en wil uitrusten, maar denkt dat hij niet mag verslappen.
Als de persoon zich kan verbinden met het authentieke gezonde deel, brengt dat rust en ruimte. Het gezonde deel is wijd, weids, heeft visie en focus.
Jijzelf en het gezonde deel samen kunnen dan met het overlevingsdeel een gesprek aangaan om de vaardigheden, die het overlevingsdeel ontwikkeld heeft, in de toekomst op een andere manier, vanuit de visie van het gezonde deel, in te zetten. Het overlevingsdeel is hier vaak blij mee. Ook om het niet meer alleen te hoeven doen.

Idealiter vinden de 3 delen aan het eind van de opstelling hun plaats bij de persoon.
Dat kan niet altijd in een keer.
Een trauma-opstelling kan als zodanig worden gedaan, afhankelijk van de vraag van de cliŰnt.
Het kan ook zo zijn, dat in een familieopstelling blijkt dat een persoon ge´dentificeerd is met een trauma-deel of een overlevingsdeel. Dan pas ik het concept van de trauma-opstelling toe als onderdeel van een familieopstelling.

<<< terug