heading
Home
Familiopstellingen
Wie ben ik
Mijn aanbod
Blog
Referenties
Testimonials Agenda
Contact
Mia in de media
Links
Copyright ©2015
space


BLOG

Opstellingen met de vitale organen nieren, lever, hart, milt
en longen

In een organen-opstelling kunnen andere personen of voorwerpen representanten zijn voor de organen. Zij hebben toegang tot informatie over de constitutie van de organen (de situatie waarmee je bent geboren) en de conditie waarin ze nu verkeren.

OrganenopstellingDe organen kunnen sterker of minder sterk zijn, goed werken of zorg nodig hebben, ze kunnen vervuild zijn en daardoor minder goed werken, of gewond op verschillende niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, systemisch). De samenwerking van de organen met elkaar laat soms ook te wensen over.

De organen die met zijn tweeën zijn (nieren en longen) staan in een bepaalde relatie tot elkaar. Ze kunnen gewoon samenwerken, of de een is de baas en de ander werkt trouw mee, de een is meer militant en de ander heeft meer visie, of ze maken ruzie met elkaar, enz. Als ze akkoord zijn met de “taakverdeling” is er geen reden om iets te willen veranderen, als ze ruzie hebben vraagt dat om aandacht.

Volgens de theorie van de 5 transformaties / elementen zijn de organen verbonden met een element. De nieren horen bij het Water-element, de lever bij het Hout-element, het hart bij het Vuur-element, de milt bij het Aarde-element en de longen bij het Metaal-element.

5 transformatiesDe 5 organen samen kennen een voedende cyclus en een controlerende cyclus (vgl. de 5 transformaties, zie afbeelding).
Dit concept van de 5 transformaties (Water, Hout, Vuur, Aarde, Metaal) helpt in de opstellingen ook om de samenhang en samenwerking tussen de organen te verbeteren. De organen hebben niet altijd het besef, dat ze elkaar nodig hebben. Sommige organen zijn erg eigenwijs en trekken zich liever niets aan van de andere, andere organen bloeien op bij het bewustzijn dat ze onderdeel zijn van een geheel. 

Deze samenhang wordt ook gebruikt door (macrobiotische) counselors bij hun diagnose en adviezen.
Als een orgaan beter functioneert, kan dit orgaan het daarop volgende orgaan in de cyclus beter voeden, en de controlerende functie uitoefenen.
In een organen-opstelling kom ik vaak meerdere lagen tegen. Het kan nodig zijn om andere vormen van opstellen in een organenopstelling toe te passen om heling te bewerkstelligen.

<<< terug