heading
Home
Familiopstellingen
Wie ben ik
Mijn aanbod
Blog
Referenties
Testimonials Agenda
Contact
Mia in de media
Links
Copyright ©2015
space


BLOG

Opstellen van je rollen in het dagelijkse leven

  • Heb je duidelijkheid over je passie, je focus, je doel?
  • Wil je inzicht in hoe je je verhoudt tot de rollen die je hebt?
  • Verlies je energie in een van de rollen in je dagelijks leven?
  • Weet jij de juiste prioriteiten te stellen?
  • Kun je je activiteiten in je diverse levensgebieden goed plannen?
  • Heb je ruimte in je agenda voor dingen die zich onverwacht aandienen?

Covey boekStephen R. Covey ontvouwt zijn gedachtegoed over het plannen vanuit je rollen in zijn boek "De zeven eigenschappen van effectief leiderschap", waarbij het in de eerste plaats gaat om persoonlijk leiderschap. Het doel is om te doen wat nodig is en wat je werkelijk wilt.

Zijn uitgangspunt is: hoe wil je op je leven terugkijken als je oud bent? Heb je de juiste keuzes gemaakt? Van daaruit kun je beslissen om het nu anders te gaan doen dan tot dusver.

Op basis van zijn omschrijving van de rollen die mensen hebben, heb ik met mensen opstellingen gedaan, waarbij men elke rol opstelt, in verhouding tot elkaar en tot de persoon zelf. Duidelijk wordt welke rollen het belangrijkst zijn, waar de gaten vallen, waar veel zwaarte is, waar iets uitgewerkt moet worden.
Rollen zijn o.a. zoon/dochter, vader/moeder, partner, je werk, vriend(in), activiteiten, hobby, persoonlijke ontwikkeling.

Met deze vorm van opstellen, die ik vaak in individuele sessies gebruik met behulp van voorwerpen, wordt duidelijk waar het knelpunt zit, waar energie wordt verloren, waar het wringt. Daar werken we dan aan. Het resultaat is dat de rollen elk hun eigen plek kunnen innemen. Soms is het goed om een activiteit / rol die jou niet meer dient te beëindigen.  Dan wordt duidelijk wat echt belangrijk is qua focus, passie, doel. Dit brengt helderheid en rust.

<<< terug