heading
Home
Familiopstellingen
Wie ben ik
Mijn aanbod
Blog
Referenties
Testimonials Agenda
Contact
Mia in de media
Links
Copyright 2016

space


BLOG

Ouder - Volwassene - Kind

Eric Berne heeft als onderdeel van de transactionele analyse een model beschreven over de 3 ego-posities die je kunt innemen in de communicatie met anderen.

In het opstellen van deze 3 ego-posities heb ik ontdekt dat de betreffende persoon zich niet altijd handig met deze innerlijke 3 delen verhoudt. De delen werken ook niet altijd lekker samen.

De ego-posities zijn: het ouder-deel in jou, het volwassen-deel in jou, en het kind-deel in jou.
Je kind-deel staat voor het spontane, natuurlijke kind, je ouder-deel voor de voedende en corrigerende ouder, waar ook je normen zetelen, en je volwassen-deel staat voor dat deel, waar je waarden huizen.
In je ouder-deel zijn alle geboden, verboden en normen opgeslagen die je als kind van je ouders, opvoeders, leraren hebt meegekregen. Je ouder-deel kan ook een sterk kritisch aspect hebben, wat een aangepast kind-deel oproept.

Transactionele analyse

In een opstelling van deze delen in jou kun je onderzoeken hoe je je tot deze 3 delen verhoudt en of je een stap kunt zetten naar een betere innerlijke samenhang en samenwerking.
Als jouw volwassen deel de eigen plaats kan innemen, kun je met je ouder-deel overleggen over een dusdanige aanpassing van de normen, dat je vanuit jouw eigen waarden je eigen normen kunt kiezen, evalueren en bijstellen.
Idealiter gaan je 3 delen samenwerken, je kind-deel en het ouder-deel worden gaandeweg kleiner (en ze verdwijnen niet ! ) en je volwassen-deel kan beslissen welk deel het beste ingezet kan worden in een bepaalde situatie.
Ik heb mensen opmerkelijk zien veranderen na een opstelling met deze vorm.

Over transactionele analyse zijn diverse boeken geschreven, en ook op internet is informatie te vinden.

<<< terug