heading
Home
Familiopstellingen
Wie ben ik
Mijn aanbod
Referenties
TestimonialsAgenda
Contact
Links
Mia in de mediaLinks
Copyright ©2017
space


AGENDA - Meer info

Workshop familieopstellingen en andere vormen van opstellingen

(Familie)opstellingen maken zichtbaar, tastbaar en voelbaar wat er aan je issue of vraag ten grondslag ligt. Het geeft inzicht, en leidt vaak tot een oplossing. Mensen die een of meer opstellingen hebben gedaan, noemen dikwijls als resultaat dat het van binnen veel rustiger voelt en dat alles meer stroomt.

De oorsprong van het werken met familieopstellingen, zoals ontwikkeld door Bert Hellinger, gaat over familierelaties. Dit is voor mij nog steeds de basis van mijn werk met opstellingen. Hoe verhoud je je tot je ouders, broers/zussen, overleden familieleden, en welke impact heeft dat op je leven? Welke thema’s of patronen spelen er (onbewust) in je familie?

Naarmate het werk zich verder ontwikkelde, verbreedde en verdiepte het zich. Het gaat ook om relaties in ruimere zin: familierelaties, partner-relaties, vriendschappen en werkrelaties.

De eerste en belangrijkste relatie is die met jezelf. Dat houdt in dat je jezelf steeds beter leert kennen en accepteren, en dan met name de innerlijke delen die je weggeschoven hebt, of delen die te nadrukkelijk aanwezig zijn. Het vereist moed om dit aan te gaan, omdat er veel emoties en onbewuste keuzes aan ten grondslag liggen. Afhankelijk van je vraag gaan we aan de slag met een opstelling met je verlangen; of met je innerlijke Ouder, Volwassene en Kind (transactionele analyse); of onderzoeken we hoe je je tot de 5 transformaties Hout, Vuur, Aarde, Metaal, Water als innerlijke krachten verhoudt; of stel ik een trauma-opstelling voor; enz.

Een ander aspect in de relatie met jezelf is je lichaam. Fysieke reacties, pijn, spanning, meer en minder ernstige klachten of ziektes hebben je iets te vertellen. Er kan ook een lading bij zijn die helemaal niet bij jou hoort, die je hebt overgenomen van (overleden) familieleden. In een opstelling met b.v. je vitale organen (Nieren, Lever, Hart, Milt, Longen) kun je in gesprek gaan met je organen, en vernemen hoe het met ze is, of ze iets van je nodig hebben.

Je persoonlijke effectiviteit kan verbeteren, doordat er op andere gebieden iets opgelost is, maar ook door b.v. je rollen in het dagelijks leven op te stellen (vlgs Stephen R. Covey in zijn boek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap). Je kunt zien waar je energie weglekt, er kan een blokkade zijn om te doen wat je het liefste doet, je kunt teveel hooi op je vork hebben.

Door al deze vormen heen spelen er vaak overweldigende emoties die je kunnen belemmeren in je dagelijks leven, die veel energie vragen, die veel pijn doen, en die vragen om onderzocht te worden. Het gaat o.a. om gevoelens van verdriet, schaamte, woede, in de steek gelaten zijn, gebrek aan levenslust.

In deze workshops zijn alle mogelijke issues welkom. Ik werk met datgene dat zich aandient, en waarvan ik voel dat de innerlijke urgentie het hoogst is. Thema’s of vragen hebben vaak tijd nodig om te “rijpen”. Mijn ervaring is dat elke deelnemer aan een workshop datgene krijgt wat hij/zij nodig heeft, en dat is niet wat iemand denkt dat hij nodig heeft, maar wat zijn/haar ziel weet dat er nodig is. Afhankelijk van het thema van de persoon met wie ik ga werken, komt er in mij een impuls naar boven welke vorm van opstellen voor dit specifieke thema van deze specifieke persoon het meest toepasselijk is.

Ik beschouw familieopstellingen als de basis van mijn werk, daarnaast heb ik veel verschillende vormen van opstellen tot mijn beschikking, door mij zelf ontwikkeld, van anderen geleerd, en ontdekt in het werk. Een aantal vormen van opstellen heeft als doel om situaties in de familie te verhelderen, andere vormen van opstellen gaan over het opnieuw contact maken met delen in jezelf, zodat je zelf heel wordt.
Met mijn kennis, ervaring en intuïtie kan ik, afgestemd op de vraag van de persoon met wie ik ga werken, die vorm kiezen die het meest adequaat is.

Telkens weer blijkt, dat iedereen in een workshop datgene krijgt wat hij of zij, vaak onbewust, nodig heeft, of je nu zelf een opstelling doet, representant bent in de opstelling van iemand anders of als toeschouwer/getuige. Veel opstellingen blijken universele aspecten in zich te dragen, waarmee iedereen innerlijk mee kan bewegen.

<<< terug